รวม TEXT ทางวิศวกรรมด้านต่างๆ ( อีกครั้ง )

รวม TEXT ทางวิศวกรรมด้านต่างๆ ( อีกครั้ง )

แก้ไขล่าสุด petemaker เมื่อ 13-10-2012 09:44

หลังจากที่ผมเคย Upload หนังสือ Text วิศวกรรมต่างๆไว้ให้ชาว Dark Zone ในอดีตได้โหลด แต่เนื่องจาก File ที่อัพไว้ปัจจุบันทางเว็บ MF ลบหายหมด เลยทำการอัพใหม่อีกครั้งสำหรับท่านที่สนใจ ผมจะอัพให้เรื่อยๆนะครับ
http://www.darkzone.in.th/forums/thread-100645-1-1.html

Mechanical
Fundamentals Handbook Mechanical Science
ASTM Handbook of Comparative World Steel Standards
Advanced Dynamics
Advanced Engineering Dynamics
Applied mechanics Dynamics
Engineering Science Pocket Book, 3rd Edition
Classical Mechanics
Introduction to static and dynamics
Structure and Interpretation of Classical Mechanics

Electrical
Generator
Electrical installation calculations vol 1
Electrical installation calculations vol 2
Electric Circuit Reference.
Protection and Control Device
Electrical Device
Transistor Circuit Techniques
Electric circuit Experiment
Electrician's Exam study guide
Electric power systems
Design Recipes for FPGAs
Theory and Design of Electrical and Electronic Circuits
Electric Motor Handbook
Electrician's Pocket Manual
Electrical and Electronic Principles and Technology
Fundamentals of magnetism
Electric Machinery Fundamentals
Electrical Insulation for Rotating Machines -  Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair
High Voltage Engineering Fundamentals
The Complete Idiot's Guide to Electrical Repair
Practical Power Systems Protection
Principles of electrical measurement
Newnes Electrical Power Engineer’s Handbook
Teach Yourself Electricity and Electronics
Power System Capacitor
Electrical Distribution Engineering
Schaum's Outline of Basic Electricity
Power System
Electromechanical Device and Components
Electrical installation design
Short Circuits in Power Systems
Electrical Safety Handbook
Magnetic Bearings and Bearingless Drives
Electricity and Magnetism
Handbook of Power System Engineering
Electrical Engineer's Portable Handbook
Electric Machinery
AC Power system Handbook
High voltage circuit breakers
National Electrical Code Handbook, 25th Edition
Battery Reference Book 3E
Electrical Transmission and Distribution Reference Book
Electromagnetics Handbook.rar
The Electrical Engineering Handbook.pdf

Civil

Advanced Reservoir En ineering
Building Design and Construction Handbook
Design Manual Metric
Highway Engineering Handbook
Bridge Engineering Substructure Design
Construction of buildings Volume 1
Construction of buildings Volume 2
Construction of buildings Volume 3
Construction of buildings Volume 4
Construction of buildings Volume 5
Bridge Engineering Construction and Maintenance
Standard Specificaitons for Highway Bridges
Construction Databook

Electronics
Electronic Packaging Technology
Power Electronics Design - A Practitioner's Guide
Semiconductor
Digital
Electronics Technology Handbook.pdf
Practical Variable Speed Drives and Power Electronics
Electronic Device and Circuit.pdf
Practical Electronics Handbook.pdf
Fundamental of Microelectronics.pdf
Control Design Techniques in Power Electronics Devices.PDF
Electronic Materials And Processes Handbook.rar
Power Electronics Handbook, The.rar
Electronics Projects for Dummies.pdf
Electronics For Dummies.pdf
Standard Handbook of Electronic Engineering.rar
Low-Power Electronics Design.pdf
Power Electronics Handbook.pdf

Software Engineering
Software Engineering for Modern Web Applications
Metrics And Models In Software Quality Engineering
Software Engineering for Students - A Programming Approach 4th  Edition
Software Engineering and Testing An Introduction
Software Engineering - Ninth Edition
Software Quality Engineering

Piping
Welding pipeline handbook
Computational  Rheology for Pipeline and Annular Flow
Duct System Inspection
Power Piping.pdf
PVC Pipe - Design and Installation
Fuel Gas Piping
Piping Systems & Pipeline ASME Code Simplified
Piping Materials Guide
Piping and Pipeline Assessment Guide
Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocabons and Other Liquid
Pipeline Engineering
Facility Piping Systems Handbook 2ed
Pipeline and Risers
ASME Piping System
Piping Engineering Leadership for Process Plant Projects
The Piping Guide
Piping Handbook
Piping and Pipeline Engineering
Design Piping Systems
Piping Engineering
Pipeline Rules of Thumb Handbook_5E
Piping and Pipe Support System
Valve Piping and Pipeline Handbook
Pipe Drafting and Design
Piping Equipment design

Aerodynamic
Aerodynamics
Fundmentals of airplane flight mechanics
Theoretical Aerodynamics

Instrument and Measurement
Sensors and Transducers 3E
Handbook of Mass Measurement
Measurement and Instrumentation Principles, 3rd Edition
Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control
Mechanical Sensors
Alignment Technologies and Applications of Liquid Crystal Devices
Experimentation and Measurement
Engineering Measurements Methods and Intrinsic Errors
Sensor Technology Handbook
Pocket Guide to Instrumentation
Practical Temperature Measurement
Fluid Flow Measurement
Measurement Science for Engineers
Sensors Applications
ANALYTICAL INSTRUMENTATION HANDBOOK
Instrumentation Reference Book_3E
Measurement Instrumentation and Sensors Handbook
HIGH PERFORMANCE INSTRUMENTATION AND AUTOMATION

Heat And Mass Transfer
Heating and Cooling Distribution system
Mass Transfer From Fundamentals to Modern Industrial Applications
Heat convection
Multi component mass transfer
Solid Fuels Combustion and Gasification
Numerical heat transfer and fluid flow
Free-Convective Heat Transfer
Process Heat Transfer
Industrial cooling systems.pdf
Heat and Mass transfer - Frank Kreith.pdf
Handbook of Thermal Analysis of Construction Materials.pdf
Mass transfer principles and applications.pdf
Heat Transfer.pdf
Intermediate Heat Transfer.rar
Combustion Theory.pdf
Heat transfer in industrial combustion.rar
Heat and Mass Transfer - Hans Dieter Baehr.pdf
Radiant Heating and Cooling Handbook.pdf
Heat transfer - Cengel.rar
Heat transfer calculations using finite difference equations.pdf
Heat Transfer Calculations.pdf
Heat transfer handbook.pdf
Heat transfer in industrial combustion.rar
Industrial Heating.rar
Convective Heat Transfer.pdf
Fouling of Heat Exchangers.pdf
Non-Linear Mass Transfer and Hydrodynamic Stability.pdf

Environmental
Environmental Engineering
Waste Treatment and Disposal
Water treatment
Handbook of pollution control and waste minimization
Hazardous Waste Handbook_3E
Environmental Pollution and Control
Handbook of Water Treatment
Water Pollution Control
Waste Treatment in the Process Industries
Natural Wastewater Treatment Systems
ENVIRONMENTAL ENGINEERING_BY SALVATO
Standard Handbook of Environmental Engineering
AIR POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY HANDBOOK
Air Pollution Prevention Control Handbook
Pollution Prevention through Process Integration - Systematic Design Tools
Handbook of Environmental Engineering Calculations
Industrial Waste Treatment Handbook

Energy
Energy resource
The Biomass Assessment Handbook
Energy conservation
Conservation Laws
Fuel Cell Handbook
Energy Conversion

Materials Engineering
Materials Data Book
Applied Materials Science
Materials
Engineering Handbook for Industrial Plastic Systems
Materials and Society
Rockwell Hardness of Metallic Materials
Properties of substance.pdf
Properties of Materials.pdf
The crystal lattice.pdf
Plastic Piping Handbook.pdf
Aluminium Design and Construction
Materials for engineering
Aluminium And Its Alloys.pdf
Ferrous Metal Processing.pdf
Metallurgy fundamentals.djvu
Steels Microstructure and Properties.pdf
Understanding Materials Science.pdf
MicroscopyTechniques for Materials Science.pdf
An Introduction to Materials Engineering and Science.pdf
Engineering Materials VOLUME1.pdf
Carbon Materials for Advanced Technologies.pdf
Materials Processing Handbook.pdf
Materials Engineering  Science  Processing and Design.pdf
Microstructure of Steels and Cast Irons.pdf
Selection and Use of Engineering Materials.pdf
Engineering Metallurgy.pdf
Metallic Materials Properties Development and Standardization.pdf
Metallic Materials Properties.pdf
The Science and Engineering of Materials.pdf
Materials Handbook.pdf
Plastics Design Handbook.rar
Mechanical Metallurgy.pdf
Metals Reference Book.pdf
Kinetics of Materials.pdf
Phase Transformations in Materials.rar
Engineering with Rubber.rar
Nanomechanics-Materials-Structures-T-J-Chuang.pdf
Engineering Materials VOLUME2.pdf
Industrial Synthetic Resins Handbook.rar
Sintering Densification,Grain Growth, andMicrostructure.pdf
Composite material handbook.pdf

CHEMICAL
Advanced_Oil_well_drilling_engineering-Mitche
Natural_Reservoir_Engineering
Handbook_of_Applied_Surface_and_Colloid_Chemistry_-_Vol_1_&_2
Chemical_Engineering__Chemical_Process_&_Design_Handbook
CHEMICAL_ENGINEERING_DESIGN_PROJECT
Foundations_of_Engineering_Geology
Gas_Reservoir_Engineering
Chemistry Demystified.rar
Chemistry by Olmsted.pdf
Chemistry.pdf
Chemistry_11_v3.pdf
Chemistry_12_v2.pdf
Fundamentals Handbook - Chemistry.pdf
Introduction to Computational Chemistry.pdf
LANGE’S HANDBOOK OF CHEMISTRY.rar
The Basic of Chemistry.pdf

Power Plant
Steam Utilization Book.pdf
Chiller Plant Design.pdf
Handbook of Process Plant Project Engineer.pdf
Working guide to process equipment.pdf
Standard handbook of plant engineering.pdf
Plant Engineering.pdf
Fluidized Bed Combustion.rar
Guide to Electric Power Generation.rar
Power-plant Control and Instrumentation - The Control of Boilers and HRSG Systems.rar
Thermal Power Plant Simulation and Control.rar
Power Generation Handbook - Selection, Applications, Operation, and Maintenance.pdf
Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators.rar
Electric generators handbook synchronous generators.rar
Gasification Technologies A Primer for Engineers and Scientists.rar
The nalco guide to boiler failure analysis.pdf
Gas turbine handbook principles and practices ISBN10-0881735159.pdf
Boiler operator's handbook.pdf
Gas Turbine Engineering Handbook.pdf
Industrial Burners Handbook.rar
Practical Machinery Management for process plant 2E.pdf
Process Plant layout and piping desing.pdf
Boiler Plant.rar
Steam Plant Operation, 8th Ed.pdf
Industrial Power Engineering Applications Handbook.pdf
Steam Generation and Use.rar
Gas turbine theory.pdf
Plant Engineer's Reference Book.rar

Fluid Mechanic
A Course in Fluid Mechanics with VectorField Theory.pdf
Analytical Fluid Dynamics.pdf
Basics of Fluid Mechanics and Introduction to Computational Fluid Dynamics.pdf
An Informal Introduction to Turbulence.pdf
Boundary Layer Theory.pdf
Cavitation and Bubble Dynamics.pdf
Compressible Fluid Flow.pdf
Computational Fluid Dynamics for Engineers.pdf
Computational Fluid Dynamics.pdf
Computational fluid mechanics and heat transfer.djvu
Computational Methods for Fluid Dynamics.pdf
Continuum Mechanics And Plasticity.rar
Design of Fluid System.pdf
Elementary Fluid Mechanics.pdf
Flow of industrial fluids.pdf
Fluid Machinery.pdf
Fluid Mechanics - Frank M White.pdf
Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery.pdf
Fluid mechanics of flow metering.pdf
Fluid Sealing Technology.djvu
Foundations of fluid mechanics - Gallavotti.djvu
Frontiers of Computational Fluid Dynamics.pdf
Fundamental of Compressible fluid Mechanic.pdf
Fundamental of multiphase flow.pdf
Fundamentals Of Gas Dynamics.pdf
Fundamentals of Thermo-Fluid Sciences.rar
Gas Pipeline Hydraulics.rar
Geometrical Theory of Dynamical Systems and Fluid Flows.pdf
Handbook of Computational Fluid Mechanics.pdf
Handbook of Fluidization and Fluid-Particle Systems.pdf
Introduction To Continuum Mechanic.pdf
Introduction to Fluid Mechanics.rar
Introduction to Fluid Mechanics.pdf
Introduction to Practical Fluid Flow.pdf
Liquid pipeline hydraulics.rar
Mathematical introduction to fluid mechanics.pdf
Mechanics of Fluids.pdf
Multiphase Flow Dynamics 1.pdf
Multiphase flow dynamics 2.pdf
New Developments in Computational Fluid Dynamics.rar
Open Channel Flow.pdf
Open Channel Hydraulic.pdf
Physics of rotating fluids.pdf
Principles of Computational Fluid Dynamics.djvu
Reservoir Engineering Handbook_2E.pdf
THERMO-FLUID DYNAMICS OF TWO-PHASE FLOW.pdf
Turbo-Machinery Dynamics.pdf
Turbomachinery Performance Analysis.pdf
Turbulent Flow Computation.pdf
Turbulent Flows.djvu
Viscosity of Liquids.rar
Viscous Fluid Flow.pdf
Water Distribution System Handbook.rar
Water Loss Control Manual.pdf

Control
Mechanical System control.pdf
CNC Computer Numerical Control Programmig Basics.pdf
Advanced Control Engineering.pdf
Wind Turbine Control Systems.pdf
Introduction to Robotics. Mechanics and Control.djvu
Control Systems Design.pdf
Modern Control Technology--Components & Systems .pdf
Industrial Controls and Manufacturing.pdf
Industrial Process Control.pdf
Dynamical Systems and Control.pdf
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS IN MANUFACTURING.pdf
Plantwide Process Control.pdf
EMC for Product Designers 3E.pdf
Perspectives in Flow Control and Optimization.djvu
Advances in Control Theory and Applications.pdf
Practical Process Control for Engineers and Technicians.pdf
Modern Control Engineering.djvu
Intelligent Educational Machines.pdf
Control Systems.pdf
Control Systems Engineering.djvu
Control Problems in robotics and Automation.pdf
Control Theory and Design.pdf
Instrumentation and Control Systems.pdf
Simulation of Industrial Processes for Control Engineers.pdf
PIC Robotics.pdf

Air conditioning and Ventilation
Air conditioning and refrigeration.pdf
ASHRAE Standard Energy standard for Buildings.pdf
Refrigeration and Air Conditioning Equipment Cooling.pdf
SMACNA Commercial Duct Design.pdf
Heating Ventilation Air Conditioning.rar
Control Systems for Heating, Ventilating, and Air Conditioning.pdf
Industrial Refrigeration Handbook.rar
HVAC Systems and Components Handbook.rar
Handbook of Heating Ventilation and Air Conditioning.rar
ขอบคุณครับ
MF ลบไฟล์ผมอีกแล้ว
ขอบคุณมากครับ
ตอบกลับ 1# petemaker

Thank you
ขอบคุณมากคร้บ..
ช่วยกรุณาupเฉลย+ปัญหาใหัดัวยนะครับ...
ขอบคุณมากครับอ่านจบหมดนี่ เทพ ชัดๆๆ
thank you sir..
ขอบคุนมากคับผม
รบกวนขอ
กลุ่ม Maintenance
AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE
Coating Technology handbook
Engineering Maintainability
Engineering Maintenance A Modern Approach
Maintenance Engineering Handbook
กลุ่ม Corrosion
Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control
Characterization of Corrosion Products on Steel Surfaces
Corrosion Control Through Organic Coatings
Corrosion Mechanisms in Theory and Practice
Encyclopedia of Corrosion Technology
Fundamentals of Metallic Corrosion
Handbook of Corrosion Engineering
ขอบคุณคับ
รบกวนขอ
กลุ่ม Maintenance
AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE
Coating Technology handbook
Engineering Maintainability
Engineering Maintenance A Modern Approach
Maintenance Engineering Handbook
กลุ่ม Corrosion
Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control
Characterization of Corrosion Products on Steel Surfaces
Corrosion Control Through Organic Coatings
Corrosion Mechanisms in Theory and Practice
Encyclopedia of Corrosion Technology
Fundamentals of Metallic Corrosion
Handbook of Corrosion Engineering
ขอบคุณคับ
ขอบคุนมากครับผม
โคตรเจ๋ง ขอบคุณมาก
สุดยอดเลยครับ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ตอบกลับ 1# petemaker


    ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ขอบคุณมากๆจริงๆนะคับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณที่แบ่งปันครับ
ขอบคุณครับ
ขอ THERMODYNAMICS
     MATHEMATIC
  
ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
นายแน่มาก