คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ ครู ผู้ช่วย สพฐ. อ.จีระ งอกศิลป์

คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ ครู ผู้ช่วย สพฐ. อ.จีระ งอกศิลป์

คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ ครู ผู้ช่วย สพฐ. อ.จีระ งอกศิลป์  sheetram.com

ข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครุผู้ช่วย,คู่มือสอบครูผู้ช่วย,สมัครสอบครูผู้ช่วย,ติวครูผู้ช่วย,
ครูผู้ช่วยปี56,ครู สพฐ,ข้อสอบครู สพฐ,แนวข้อข้อสอบครู สพฐ,สมัครสอบครู สพฐ,
หนังสืออาจารย์จีระ,ครูผู้ช่วย,อ.จีระ,สอบครูสพฐ,สอบครูผู้ช่าย,ข้อสอบเก่าครู


[center] [/center]

GR354 คู่มือสอบบรรจุ วิชาความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 55 เล่ม 2 (อ.จีระ)
GR352 คู่มือสอบบรรจุ วิชาความรอบรู้ (วัฒนะธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย) ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 55 เล่ม 1/2 (อ.จีระ)
GR351 คู่มือสอบบรรจุ วิชาความรอบรู้ (สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) ปี 55 เล่ม 1/1 (อ.จีระ)
GR353 เก็งข้อสอบ/สรุปเนื้อหา/รวมข้อสอบ วิชาความรอบรู้ (กฏหมาย พระราชบัญญัติ) ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 55 เล่ม 1/3 (อ.จีระ)
GR327 เส้นทางสู่ ครูผู้ช่วย ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ส่วนที่ 4 (เล่ม 7) (อ.จีระ)
VK021 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 (VK)
VK022 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู เล่ม 2 (VK)
VK023 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ข. วิชาการศึกษา เล่ม 3 (VK)
HE313 คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ก เล่ม 1 (ความรอบรู้)(Hi-ED)
HE312 คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ก เล่ม 2 (ความสามารถทั่วไป)
HE311 คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ข (วิชาการศึกษา)(HI-ED)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sheetram.com/products ... -จีระ.html

สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram
สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528
อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ หรือดูรายละเอียดหนังสือออกใหม่ที่ http://www.sheetram.com
อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ หรือดูรายละเอียดหนังสือออกใหม่ที่ http://www.sheetram.com
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รวม 130 อัตรา (6-12 ธ.ค.55)

อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รวม 130 อัตรา (6-12 ธ.ค.55)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) จำนวน 130 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็ปไซต์ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
http://special.obec.go.th สำหรับใบสมัครให้ใช้กระดาษสีฟ้าชนิต 150 แกรม ขนาด A4
อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ หรือดูรายละเอียดหนังสือออกใหม่ที่ http://www.sheetram.com
อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ หรือดูรายละเอียดหนังสือออกใหม่ที่ http://www.sheetram.com