โปรแกรม พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โปรแกรม พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานดาวน์โหลดไปติดตั้งและใช้งานโดยไม่ต้องต่อเน็ต

ข้อแนะนำ

1.เปิดด้วย browser IE และ Firefox เท่านั้น, ส่วน browser Google Chrome ใช้เปิดไม่ได้

2.ตอนติดตั้งอาจจะต้องไปที่ Control Panel, Language and Region, Change Location, Administrative, Change system locate.., คลิกเลือก Thai (Thailand)

โหลดที่นี่เลย http://adf.ly/KoVgn
ขอบคุณจ้า
ขอบคุณ ครับ
ขอบคุณ krab
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณ ครับ
thank you very much
ขอบคุณคราบ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
Thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ขอบคุณคับผม
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณมาก
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
thank u very very